فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

مقاله جبران تمایل به یک طرف ژیروسکوپ در موبایل ها با استفاده از جریان نور

مقاله جبران تمایل به یک طرف ژیروسکوپ در موبایل ها با استفاده از جریان نور

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل